Pored osnovne usluge izrade proizvoda, vršimo i montažu na zahtev klijenta. Naš stručni tim izlazi na teren i vrši kompletnu uslugu montaže naših proizvoda sa ciljem što boljeg ispunjenja samih potreba druge strane, odnosno klijenta. ⁣

Ostale usluge