Svojim klijentima pružamo i usluge kompletnog utovara i istovara poručene robe. Posedujemo dva viljuškara od 1 i 5 tona, kao i dva kamiona nosivosti 2 i 5 tona koji brzo i lako prevoze poručeni materijal.

Ostale usluge