Ograde

ograde11- Toplo cinkovana sastoji se od prolazne rešetke
- Sa okcima(axb), vertikalnim flahovima(c), i horizontalnim
okruglim šipkama Ø5,0 koje prolaze kroz centar vertikalnog
flaha (isti izgled sa obe strane ograde).
- Dimenzije rešetke (h1)x1992
- Stubovi sa visinom (h) sa bazom, ili (h2) kada ide direktno u beton (pogledati tabelu)
- Za fiksiranje se koriste šrafovi M8x30 protiv kradje od
nerđajućeg čelika, pocinkovani anker šrafovi M8x90 za fiksiranje u beton.

ograde7

- Toplo cinkovana ograda sastoji se od press-lock rešetke sa
okcima (axb) 66x132 mm, vertikalnim flahovima (c) 25x2 ili
25x3 mm i horizontalnim flahovima 10x2 mm
- Dimenzije rešetke (h1)x1992
- Stubovi sa visinom (h) sa bazom,ili (h2) kada ide direktno u
beton (pogledati tabelu)
- Za fiksiranje se koriste šrafovi M8x30 protiv kradje od
nerdjajuæeg nerdjajuæeg čelika ,pocinkovani anker šrafovi M8x90 za
fiksiranje u beton.